Om Lydeking & Co

 

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster inom området för varumärkesstrategi, affärsutveckling, kommunikation och reklam. Våra uppdragsgivare finns inom traditionell konsumentbransch samt inom tjänste- som servicesektorn. Vi arbetar även med offentlig sektorn, såväl statliga verk som myndigheter.

Vi erbjuder översyn och utvärdering av befintliga marknads- och kommunikationsinsatser samt tittar på hur de befintliga resurserna används. Vi hjälper till med utvärdering och utveckling av organisationsstrukturen inom marknads- och kommunikationsområdet i syfte att skapa en väl anpassad, kompetent och effektiv organisation.

I samband med upphandling av byråtjänster erbjuder Lydeking & Co hjälp, såsom utvärdering av behov, byråurval, byråutvärdering, rekommendation, hjälp med formulering av briefer och hjälp i samband med genomförande av pitcher samt projektstart med vald byrå.

Lydeking & Co erbjuder även ”hands-on” marknads- eller kommunikationsinsatser såsom ”marknadschef att hyra”, projektledning vid större marknads- eller kommunikationsprojekt samt workshops med styrelser, ledningsgrupper eller marknads- och kommunikationsavdelningar.

Vi ingår i flera nätverk och kan sätta ihop anpassade arbetsgrupper för varje kund eller projekt.

Bland våra kunder finns Eksjö Kommun, SWECO, PPM, Pensionsmyndigheten, Humana, Assistansia, Jernhusen, Handelsbanken, FOI, Försvarsmakten m.fl.

Tidigare uppdragsgivare återfinns bland annat inom områdena för bank och finans, it och telekom, fastigheter, energi, miljö, läkemedel, rese- och flygindustrin, dagligvaruhandeln, hälsokost och barnmat, internetföretag, advokatbranschen samt myndigheter och organisationer.

Om du vill veta mer om oss eller våra uppdrag är du mycket välkommen att kontakta oss.

 

 

 

 

Lydeking © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.lydeking.se